ПРАВНО АБОНАМЕНТНО ОБСЛУЖВАНЕ НА ТЪРГОВЦИ И ТЪРГОВСКИ ДРУЖЕСТВА

администрация, адвокат Габриела Стоянова, lawyer-gs.com
  • Обявяваме годишни финансови отчети и други актове в Търговския регистър;
  • Консултации, изготвяне, участие в преговори, представителство при сключване на търговски договори;
  • Представителство при водене на преговори за доброволно уреждане на спорове за неизпълнение на търговски договори;
  • Процесуално представителство по търговски спорове пред съд и арбитраж;
  • Представителство и съдействие при събиране на изискуеми вземания.

Facebook

Google Plus

LinkedId