НЕСЪСТОЯТЕЛНОСТ

производство по несъстоятелност, lawyer-gs.com Габриела Стоянова

Изготвяме всички необходими документи и участваме в откриване на производство по несъстоятелност.

Осъществяваме пълно процесуално представителство на кредитори.

Изготвяме оздравителни планове и правно съдействие за привеждането им в изпълнение и за възстановяване нормалната дейност на дружества в несъстоятелност.

Facebook

Google Plus

LinkedId