БАНКОВО ПРАВО

златна банкова карта, адвокат Габриела Стоянова, lawyer-gs.com
  • Консултации по специфични банкови операции и сделки: акредитиви, банкови гаранции и други;
  • Консултации по договори за банкови кредити и обезпечения – ипотеки, особени залози и други;
  • Регулаторни процедури, свързани с небанкови финансови институции;
  • Процесуално представителство на банки по дела, касаещи банкови операции и сделки.

Facebook

Google Plus

LinkedId