Ние се грижим за вашия бизнес
Вие му се наслаждавате


За нас

Ние сме адвокатска кантора от ново поколение. Водещи в нашата работа са професионализма и качеството. Всеки клиент за нас е важен и ценен бизнес партньор.

За да сме ефективни, ние сме мобилни и работим с колеги и клиенти от страната, и чужбина. За да сме в крак с новостите, ние следим юридически и бизнес конференции и семинари. Не спираме да прибавяме стойност на нашия екип, като повишаваме неговата квалификация.

Стремим се към разширяване на предлаганите услуги, за да покриваме голяма част от нуждите на нашите бизнес партньори.

Ценности

 • Компететност
 • Надежност
 • Отговорност
 • Лоялност
 • Партньорство
 • Резултатност

В какво сме най-добри

Основател

1КОРПОРАТИВНО ПРАВО

Предоставяме на клиентите си пълно юридическо обслужване на търговски дружества, което включва:

2СЪБИРАНЕ НА ВЗЕМАНИЯ

 • Представителство и посредничество при събиране на вземания;
 • Посредничество в преговори с търговски дружества с цел погасяване на задължения;
 • Посредничество в търговски спорове по неизплатени фактури;
 • Посредничество при сключване на споразумения за разсрочено разплащане и окончателно изплащане на дългове;
 • Водене на съдебни производства по заповед за изпълнение срещу длъжник;
 • Водене на искови съдебни производства;
 • Консултации във връзка със събиране на дългове и вземания;
 • Представителство пред изпълнителните служби за иницииране на изпълнителни производства по изпълнение на задължения и събиране на вземания;
 • Иницииране и водене на обезпечителни производства – за обезпечение на бъдещ иск и вписване на възбрани и налагане на запор върху сметки;
 • Консултации по изпълнителни дела;
 • Процесуално представителство пред съдебен изпълнител;
 • Представителство по изпълнителни дела както на взискател така и на длъжник. Съдействие при налагане и вдигане на обезпечителни мерки.

3АВТОРСКО И ПАТЕНТНО ПРАВО

 • Консултации и правна защита в областта на авторското право и сродните му права.
 • Изготвяме различни видове договори - издателски договори, договори за продукция и копродукция на филми и телевизионни програми, договори за отстъпване права на излъчване и разпространение на телевизионни филми, програми и предавания, на радиопредавания.
 • Договори за уреждане на отношенията с носители на авторски и сродни права.
 • Договори за продажба на търговски марки, документи за запазване на търговска марка и регистрация на такава в Република България и чужбина, правна защита на търговски марки, становища и консултации.

4СЪДЕБЕН ПРОЦЕС. АРБИТРАЖ

 • Процесуално представителство пред съд по граждански и търговски дела;
 • Процесуално представителство пред съд по наказателни от административен характер дела;
 • Заповедно производство;
 • Обезпечения на бъдещи искове;
 • Арбитраж.

Габриела Стоянова

Адвокат


Правото е нашият бизнес.
Вие обичате вашия бизнес, ние също!

Сертификати и отличия

Другите за нас

 • Габриела е много талантлив адвокат, изключително отдаден на работата си. За нея доброто представяне е на първо място. Затова работим с нея.  
  Мартин Костурски
  СМО България ООД
 • Винаги можем да се обърнем към Габриела и знаем, че ще получим най-адекватния съвет. Представлявала ни е пред наши международни партньори при водене на преговори и подписване на договори, консултираме се с нея за всичко.  
 • Ние имаме пълно доверие в качествата на Габриела, благодарение на нея нашата фирма успя да събере вземане, което изглеждаше изгубено.  

За връзка с нас

Facebook

Google Plus

LinkedId